Publikacje

1. Krysiński, M. (2016). MIERNIKI PROCESÓW GOSPODARCZYCH – ICH ZRÓŻNICOWANA WARTOŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PROGNOSTYCZNA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PAŃSTW TZW. NOWEJ UNII. Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, nr 22/2016, 11-24
2. Krysiński, M. (2016). Internet rzeczy – innowacyjne narzędzie dla firm. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (122, Gospodarka XXI wieku.), 279-288.
3. Krysiński, M., Miller, P. (2016). Cloud computing – szansa i ryzyko dla firmy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (123, Obszary gospodarki elektronicznej.), 279-288.
4. Krysiński, M., Miller, P. (2016). The Role of Conflict in Project Management in the PRINCE2 MethodologyEkonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (6), 3-12.
5. Krysinski, M., Miller, P. (2016). Cloud computing-a risk or an opportunity for business. World Scientific News, 48, 193.
6. Krysiński, M., Miller, P.,  Śmierciak, M. (2015). Zarządzanie ryzykiem projektu na przykładzie projektu „Instalacja infrastruktury odbioru sygnału WiFi”. „Wybrane problemy zarządzania i finansów. Studia przypadków”, red. W. Grzegorczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
7. Krysiński, M., Miller, P. (2016). Rola konfliktu w zarządzaniu projektami realizowanymi w metodyce PMBOK. In „Ekonomia i nauki o zarządzaniu w warunkach integracji europejskiej”, red. P. Urbanek, E. Walińska, ser.„Ekonomia i Zarządzanie w Teorii i Praktyce”, T. 9, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.