Szkolenia i certyfikaty

Certyfikaty
2012 Certyfikat PRINCE2 Foundation
2012 Certyfikat REQB®, Certified Professional for Requirements Engineering
Szkolenia
Zarządzanie:
2013 Wywieranie wpyływu, Topas – EFS
2012 Zarządzanie pierwszoliniowe, Institute of Leadership & Management, Sysco Polska
2012 Zarządzanie wymaganiami systemów informatycznych
2012 Wystąpienia publiczne, Agencja Monday PR
2010 Zarządzanie projektami IT, Modelowanie Procesów, ALK (MBA)
2009 Zarządzanie dynamiczne, Zarządzanie kryzysowe, ALK (MBA)
2009 Zarządzanie emocjami, Freeman
2008 Prawo pracy dla menedżerów, ASP
2007 Metodologia zarządzania projektami, ODiTK
IT:
2013 Bezpieczeństwo IT, Altkom – PARP
2013 Bezpieczeństwo w systemach Linux/Unix w praktyce, Altkom – PARP
2012 Tworzenie i analiza przypadków użycia, Altkom – PARP
2012 Zaawansowane programowanie w języku Java, ARISE Sp. z o.o.
 
Szkolenia techniczne prowadzone przez firmy: Huawei, Cisco, Global Knowledge, Juniper, Nokia, ATM, tComLabs, HP, ISS, Opnet, RIPE NCC, Microsoft, Oracle