Kluczowe kompetencje

  • Skuteczne zarządzanie projektami IT, m.in.: tworzenie założeń projektowych, harmonogramu, zapewnienie postępu prac przez wszystkie fazy projektu, zarządzanie komunikacją, zarządzanie zmianami, dokumentowanie prac projektowych, rozliczanie projektu.
  • Koordynacja prac zespołu projektowego oraz zewnętrznych dostawców usług i sprzętu.
  • Zarządzanie operacyjne m.in.: planowanie i realizacja budżetu, analiza i kontrola kosztów operacyjnych.
  • Odpowiedzialność za nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z kluczowymi klientami, m.in.: budowanie długoterminowych kontaktów z kluczowymi klientami; prowadzenie profesjonalnych negocjacji handlowych z klientami; oferowanie rozwiązań odpowiadających potrzebom biznesowym klientów.
  • Zarządzanie zespołem (do 50 osób), m.in.: ustalanie celów i skuteczne motywowanie do ich osiągania, rozliczanie podległych pracowników z realizacji wyznaczonych celów, ocena i rozwój kompetencji oraz szkolenia podległych pracowników.
  • Zarządzanie i rozwój strategii marketingowej w zakresie rozwiązań IT m.in.: przygotowywanie strategii dla nowych rozwiązań i produktów wprowadzanych na rynek; działania PR w zakresie IT.