Odległość przestała mieć znaczenie

Odległość przestała mieć znaczenie

Rozwój technologii telekomunikacyjnych został uznany przez specjalistów za najszybszy w historii. Najpierw byk łączność satelitarna, później komórkowa, potem nastąpił nagły rozwój internetu i wreszcie pojawiły się wirtualne łącza. Jak dokładnie przebiegała ta rewolucja?

Marcin Krysiński — W latach 80. XX w. powstało pojęcie globalizacji. Oznacza ono łączenie i przenikanie się systemów gospodarnych, które prowadzą do stworzenia międzynarodowych powiązań znoszących granice, m.in. ekonomiczne, społeczne i po-lityczne. Choć sarno pojęcie jest dość współczesne, proces ten rozpoczął się dużo wcześniej, bo już w XIX w. Jednak dopiero skok technologiczny, jaki dokonał się na przełomie XX i XXI w., umożliwił stworzenie powiązań ponad podziałami. Ten skok to przede wszystkim rewolucja w komunikacji. Przypomnijmy, że schyłek XX w. to rozwój łączności satelitarnej, komórkowej oraz upowszechnienie się internetu. Doprowadziło to do powstania zupełnie nowej wspólnoty informacyjnej o zasięgu globalnym, wymuszając zmiany w działaniu wszelkiego rodzaju podmiotów gospodarczych. Odległość przestała być problemem — urządzenia zaczęto projektować na jednym kontynencie, produkować na innym, by sprzedawać je W jeszcze innej części świata. Model tradycyjnego przedsiębiorstwa przestał istnieć. Wiele firm czy też korporacji ma obecnie kilkanaście lokalizacji, znajdujących się W różnych miastach i krajach.

Rewolucja w komunikacji Zachodzące zjawiska wymusiły zmiany w sposobie komunikacji — tradycyjny telefon przestał już wystarczać. Do gry wkroczyła telefonia IP.  VoIP to inaczej Voice-over-IP, czyli stosunkowo nowa technologia, pozwalająca na przesyłanie rozmów telefonicznych z wykorzystaniem sieci i internetu. Jak łatwo się domyślić, powstała po to, aby zminimalizować koszty połączeń telefonicznych (technologię tę wykorzystujemy w naszym życiu prywatnym, wykonując po-łączenia głosowe za pomocą tak popularnych programów jak Gadu-Gadu czy Skype. Niedawno znalazła ona zastosowanie również w biurach. Z połączenia funkcji tzw. starej centralki telefonicznej z możliwościami, ja-kie daje internet, powstał IP PBX (VoIP enabled PBX systems), system łączący tradycyjną telefonię z przesyłaniem głosu poprzez sieć. Od połączeń głosowych do telepresence Szybko okazało się jednak, że i ta technologia przestaje wy-starczać. Jak powszechnie wiadomo, zmysł wzroku odgrywa ogromną rolę w komunikacji interpersonalnej. Pracownicy chcieli się nie tylko wzajemnie słyszeć, ale również widzieć.  W ten sposób narodziła się wideokonferencja, tj. sposób porozumiewania, w którym dzięki zastosowaniu kamery, mikrofonu, głośników i monitora, możliwa jest komunikacja, podczas której rozmówcy widzą się i słyszą. Następnym krokiem w rozwoju jest telepresence. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii rozmówcy mają wrażenie, że siedzą naprzeciwko siebie. Najnowsze rozwiązania telepresence składają się z trzech monitorów, tworzących prawie nieprzerwany obraz rozmówcy, jednocześnie oferując użytkownikom niespotykaną jakość.

Nowe kanały komunikacji, gwałtowny wzrost popularności laptopów, smartfonów i tabletów, obowiązkowo wyposażanych w kamerki „zrobił swoje”. Pracownicy doszli do wniosku, że kontakt z firmą powinien być niezależny od miejsca, w ja-kim się znajdują oraz urządzenia, z jakiego korzystają. W każdym z nich powinna być możliwość pracy grupowej, rozmowy, korzystania Z komunikatora, firmowych kontaktów i ustawienia. W ten sposób narodził się UC&C. UC&C (Unified Communications and Collaboration, narzędzie ujednoliconej komunikacji i pracy grupowej) to zaawansowany sposób komunikacji, który integruje technologie komputerowe i tradycyjne technologie komunikacyjne, takie jak głos. UC umożliwia użytkownikom wymianę danych, obrazów oraz głosu zawsze i wszędzie przy użyciu dowolnego urządzenia komunikacji i sieci. UC&C obejmuje głos, telekonferencje, fax, email, krótkie wiadomości, wiadomości multimedialne oraz dane, czyli wszystko, co jest niezbędne do elastycznego i skutecznego porozumiewania się. Wszystkie te usługi były wcześniej dostępne, jednak wymagały stosowania różnych urządzeń. Nowe rozwiązanie łączy je w całość. W odróżnieniu od tradycyjnych metod komunikacji UC jest zorientowane na użytkownika. Wysoki nacisk położono na łatwość obsługi i jednolity sposób dostępu bez względu na stosowane urządzenie. Jest to techno-logia następnej generacji W komunikacji, która sta-nowi najnowszą odpowiedź na rosnące potrzeby komunikacyjne biznesu.   (…)

Marcin Krysiński

Źródło:  Gazeta Finansowa

Both comments and pings are currently closed.