Konferencje

16-18.10.2016 Tytuł referatu: How to Evaluate Anti-DDoS Solutions

Tytuł konferencji: 3rd Workshop for doctoral students and young researchers in Information Technology

Organizator: Polish-Japanese Institute of Information Technology

26-27.09.2016 Tytuł referatu: THE IMPACT OF AN INTEGRATED LOGISTICS PLATFORM ON THE MANAGEMENT OF LOGISTICS PROCESSES.

Tytuł konferencji: Budowa łańcuchów dostaw jutra.

Organizator: Uniwerytet Ekonomiczny w Katowicach

19-20.05.2016 Tytuł referatu: Zagrożenia związane z DDoS, przykład ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w Internecie.

Tytuł konferencji: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i prakryka”

Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

11.05.2016 Tytuł referatu: The role of conflict in IT project management executed in the PRINCE2 methodology.

Tytuł konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kreatywność w zarządzaniu XXI wieku. Innowacje, biznes, kapitał ludzki, marketing, logistyka.

Organizator: WYDAWNICTWO NAUKOWE Sophia

11.05.2016 Tytuł referatu: Ryzyka związane z Wykorzystaniem Publicznej Chmury Obliczeniowej na Przykładzie Microsoft Office 365.

Tytuł konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kreatywność w zarządzaniu XXI wieku. Innowacje, biznes, kapitał ludzki, marketing, logistyka.

Organizator: WYDAWNICTWO NAUKOWE Sophia

27.04.2016 Tytuł referatu: Chmura Obliczeniowa a ataki DDoS. Ryzyko płynące z wykorzystania usług w chmurze.

Tytuł konferencji: KONFERENCJA NAUKOWA BEZPIECZEŃSTWO W XXI W. SZANSE – ZAGROŻENIA – PERSPEKTYWY

Organizator: Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM oraz Wyższa Szkoła Handlu i Usług

29-30.09.2015 Tytuł referatu: Rola konfliktu w zarządzaniu projektami realizowanymi w metodyce PKBOK.

Tytuł konferencji: Ogólnopolska Konferencji Młodych Naukowców. Ekonomia i Zarządzanie. Teoria i praktyka.

Organizator: Uniwersytet Łódzki