Posts Tagged ‘MySQL’

Model ACID w MySQL

Model ACID w MySQL Model ACID określa zbiór zasad projektowania baz danych dzięki którym znacząco wzrasta ich niezawodność. Jednym z elementów MySQL jest silnik baz danych InnoDB, który został zaprojektowany zgodnie z modelem ACID. Dzieki takiemu rozwiązaniu możliwe jest zachowanie spójności danych w przypadku awarii oprogramowania czy też platformy sprzętowej. Użycie modelu ACID zwalnia programistę […]

Indeksy w MySQL

Indeksy w MySQL Indeksy i optymalizacja Najlepszym sposobem zwiększenia wydajności operacji wyszukiwania w bazie danych (instrukcja SELECT) jest tworzenie indeksów. Indeksy można tworzyć na jednej lub kilku kolumnach, które zamierzamy sprawdzić w zapytaniu.Indeksy to struktury danych na dysku umożliwiające szybkie wyszukiwanie danych w bazie danych na podstawie wartości kluczy wyszukiwania. Wpisy indeksu działają jak wskaźniki […]